Taylan’da İslamiyet

Taylan’da İslamiyet ve Bangkok Camileri İslam dini Tayland’da siyam Krallığı öncesi ve sonrası etkin bir din olarak yoluna devam etmektedir, ama ne yazık ki ülkedeki azınlık dinidir. Ülke genelindeki nüfusa baktığımızda Yaklaşık 4 milyon Müslüman bulunmaktadır ve ülke nüfusunun yüzde altısına tekabül etmektedir. Tayland da ana 4 Grup Müslüman kökeni bulunmaktadır.  Bunlar; Yerli tay Müslümanları: ataları ise […]

Budizm Cenaze Töreni

Budizm de Cenaze Töreni Cenaze merasimi Tayca งานศพ veya “GNAN SOP” olarak adlandırılmaktadır. Uzakdoğu Ülker’inde hâkim din olarak Budizm e inanılmaktadır. Budizm inancında ölüm diğer dinlerden farklıdır, Budistler reenkarnasyon inancına sahip oldukları için, ölüm bu dünyadan diğer tarafa geçmeyi ifade etmektedir. Bedenin diğer dünyada yaşamına kaldığı yerden devam edeceğine inanırlar. Budizm dininde ölüm ve sonraki cenaze ve […]

Animizm İnancı

Animizm İnancı Tayland’da Budizm’den önceki yaygın inanış biçimi olan animizmin etkilerini, günümüz Tay toplumunda halen yoğun bir biçimde gözlemlemek mümkün. Türkiye’de kimi şamanist adetlerin İslam dini ile yan yana yaşıyor olması gibi, animist adetler de Budizm ile yan yana yaşamaya devam ediyorlar. İlkel toplumların en yaygın inanış biçimlerinden olan animizmde, sadece insanlarda değil, canlı veya cansız […]

Hinduizm

Hinduizm Gerek Güneydoğu Asya’nın eskiden Hinduizm’in egemen olduğu bir coğrafya olmasından, gerekse Budizm’in Hindistan’da doğmuş olmasından dolayı, Hinduizm’in etkileri günümüzde Tayland’da net bir şekilde görülebiliyor. Tayland’ın da dahil olduğu bölgeyi uzun süre kontrol etmiş olan Khmer imparatorluğunun Budizm’den önce Hindu dinini benimsemiş olması, Hinduizm’in izlerinin Tay toplumunda görülmesinin önemli sebeplerinden. Khmer imparatorluğunun çökmesinden sonra ortaya çıkan […]

Budizm

Budizm Tayland’daki en yaygın din elbetteki Budizm. Ülkede yaygın olan Budizm’in Therevada kolu buraya Sri Lanka’dan gelmiş. Budizm’in diğer kolu olan Mahayana’nın aksine, Theravada’da sadece manastır yaşamını seçmiş insanların nirvana’ya ulaşabileceğine inanılıyor. Bu yüzden de Tayland’da insanların büyük bölümü nirvana’ya ulaşmak yerine şimdiki ve sonraki hayatlarında maddi ve manevi açıdan daha iyi bir konumda olmayı […]